Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: övergödning Tema: farliga ämnen Tema: klimat Tema: miljöövervakning Tema: vårt ansvar

Mer pengar till havet, men fortfarande på minus

Regeringen vill tillföra 160 miljoner kronor till hav och vatten i sin nya budget. Det innebär en viss återställning efter de stora nedskärningarna från förra året.

 Enligt regeringen ska pengarna gå till att skydda och återskapa våra vattenmiljöer och öka Östersjöns motståndskraft mot föroreningar och klimatförändringar. Pengarna ska också göra det möjligt för Sverige att leva upp till internationella åtaganden, med grannländerna runt Östersjön, i EU och globalt.

– Sveriges havs- och vattenmiljöer är unika, och ska bevaras för framtida generationer. Vi behöver identifiera fler skyddsvärda akvatiska miljöer och hjälpa fiskbeståndet på bästa sätt, men också få bukt med övergödningen av våra vatten och framför allt i Östersjön, säger miljöminister Romina Pourmokhtari i ett pressmeddelande.

Förutom de 160 miljoner kronor som läggs på havs- och vattenmiljön för 2024 kommer 210 miljoner kronor att läggas årligen under 2025-2026. Regeringen kallar det för en satsning, vilket fått kritiker att påpeka att det snarare rör sig om en återföring av en del av de pengar som ströps i förra årets budget. Då var just åtgärder för havs- och vattenmiljö ett av de områden som drabbades hårdast, med en minskning på 258 miljoner kronor jämfört med föregående år. Nedskärningarna har bland annat lett till neddragningar i det viktiga arbetet med miljöövervakning av Östersjön.

MER LÄSNING