Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: båtar och fartyg

Skrubbervatten problem för havsmiljön

En skrubber används för att rena fartygsavgaser på framförallt svaveloxider. Utsläppen minskar till atmosfären, men tvättvattnet är kraftigt förorenat. Ida-Maja Hassellöv, forskare vid Chalmers, anser att utsläppen av skrubbervatten måste regleras bättre.

Att använda skrubbrar ombord på fartyg är ett sätt att rena fartygsavgaser på framförallt svaveloxider. Genom att tvätta avgaserna i havsvatten minskar utsläppet av svaveloxider till atmosfären. Men tvättvattnet är surt och kan innehålla andra föroreningar såsom tungmetaller och organiska miljögifter. Ida-Maja Hassellöv, biträdande professor inom maritim miljövetenskap vid Chalmers, har under året lett arbetet med att ta fram en rapport om skrubberanvändningens effekter på havsmiljön.

Själv beskriver hon skrubbervattnet som en giftig cocktail av olika ämnen. Dessutom pekar hon på att användningen av skrubbrar innebär en fortsatt möjlighet för fartyg att bränna tjockolja. Det finns dock stora kommersiella intressen i frågan, och konsekvenserna av utsläppen kan vara svåra att överblicka. Gruppen som tagit fram den nya rapporten om skrubbervattnet bestod av sjutton forskare från en rad olika länder. Trots frågans stora komplexitet är rapportens budskap enkelt och tydligt: Släpp inte ut skrubbervatten i havet. Gruppen bakom rapporten hoppas att resultaten ska bidra till att utsläppen av skrubbervatten regleras bättre i framtiden.

MER LÄSNING