Konferenser, möten och seminarier

Här hittar du aktuella evenemang med marin anknytning. Vi fokuserar på konferenser, möten och seminarier i Sverige och Norden, även ganska lokala. Evenemangen riktar sig till olika målgrupper. Många av dem webbsänds och går att se även efteråt.
Du kan själv anmäla ett evenemang med hjälp av formuläret längst ned på sidan.

Framtidens skyddade hav – en serie frukostwebbinarier

27 januari - 5 februari

Naturskyddsförerningen arrangerar en serie webbinarier med havstema, sista veckan i januari och första veckan i februari. Vi kommer bland annat diskutera förslag som lagts fram av Miljömålsberedningen och strandskyddsutredningen. Webbinarieserien inleds 27 januari med en exklusiv intervju med avgående miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Det blir ett fördjupat samtal om Lövins erfarenheter från havspolitiken, om framgångar, motgångar och om framtiden för haven.

Östersjödagen 2021

29 januari (streamas på Youtube)

Blått Centrum Gotland arrangerar tillsammans med olika aktörer runt om i landet en heldag med fokus på Östersjön. Evenemanget är en digital version av Östersjödagarna, som vanligtvis äger rum under Almedagsveckan, men som 2020 ställdes in med anledningen av coronapandemin.

Hur mår fisk och skaldjur?

Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Varje år sammanfattar institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) tillståndet för de mest fiskade arterna i Sverige, och gör bedömningar om hur fisket bör utvecklas för att vara hållbart.

Välkommen till ett digitalt seminarium den 18 februari!

Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat

23 februari (Digitalt symposium)

Vad ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis? Vilka är de största utmaningarna för hållbar förvaltningen av Antarktis idag? Hur bidrar svensk forskning till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis?

Havs och Vattenmyndigheten, Polarforskningssekretariatet, Svenska Nationalkommittén för globala miljöförändringar och Kungl. Vetenskapsakademien bjuder in till en heldag om Sveriges utmaningar och möjligheter som ordförande för CCAMLR (Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis), 2020–2022.

Rewilding the Seas | An interactive international Sharks & Rays Webinar and Workshop

Rewilding the Seas | An interactive international Sharks & Rays Webinar and Workshop 10th and 11th of march 2021.
Uniting people and sharing experiences in working on restoring shark
& ray populations:
• Discover marine concepts of Rewilding
• Best lessons learned: the WWF thornback ray project
• Experts sharing stories on sharks & rays and their part in ecological
restoration
• Interactive breakout and network sessions exploring barriers and
solutions
• Focus on European ecoregions, limited number of participants

Eventmanager | WWF-Netherlands E: jkooiman@wwf.nl

Vetenskapsfestivalen 2021

Vetenskapsfestivalen går av stapeln 12-18 april 2021. Då fyller Vetenskapsfestivalen 25 år och temat är Level up. Målgrupperna är som vanligt skola, lärare och allmänhet.

Vill du eller din organisation vara med och hålla i något program? Vi behöver isåfall ditt programförslag senast 10 december. Ring eller maila oss gärna om du är osäker på var din programpunkt passar in eller om du vill testa olika idéer/programformat. Du kan även anmäla ditt intresse för att delta även om du inte har ett färdigt programförslag. Skicka in ditt programförslag.

Ocean literacy through studies on biodiversity

We are pleased to invite you to the distance course “Ocean literacy through studies of biodiversity” starting the 18th of January of 2021 at the University of Gothenburg. The enrolment process will open the 15th of December 2020 and answers will be provided by 21st December 2020.

The distance course we are offering is part of the intellectual outputs of the VIRTUE-s project (https://virtue-s.eu/). VIRTUE´s methodology is about and measure biodiversity of aquatic environment through the accumulation of organisms (biofouling) on CD-shaped discs.
The target groups are primary and secondary school teachers, teacher training students and nature school educators, tourist guides or diving instructors. https://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/en/BIO080. The outcomes and workload of the course represent 7.5 ECTS credits. The study load is 25%, which equals part-time studies for 20 weeks. There is no tuition fees for students with a citizenship in an EU or EEA country or Switzerland.

Tipsa oss om fler evenemang!

Tipsa oss om en konferens
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.