Bild
;
Tema: engagera dig

Evenemang

Vill du lära dig ännu mer om havet? Här lägger vi ut evenemang med havsanknytning. Tipsa oss gärna!


FishBase Symposium med tema Fiskspår

Den 16 oktober 2023 är det dags för årets FishBase Symposium på Naturhistoriska riksmuseet. FishBase har bjudit in sju experter som kommer att berätta om hur man med modern teknik kan spåra fiskarnas vandringar över tid och rum, och vad man från det kan säga om deras ekologi och miljö.

Nationell båtmiljökonferens

Havsmiljöinstitutet ordnar en konferens om båtmiljöfrågor den 17-18 oktober 2023. Konferensen är en fortsättning på den konferens som ordnades 2021, då forskare, branschfolk, myndighetsrepresentanter och företrädare för båtorganisationer samlades för att diskutera framtidens hållbara båtliv. I år möts vi igen för att fortsätta det viktiga arbetet med att skapa förutsättningar för ett framtida hållbart fritidsbåtsliv i Sverige.

Marine Environmental Monitoring - Future, Innovation and Sustanability (MEMFIS)

Havs och Vattenmyndigheten ordnar ihop med FORMAS den 9-10 november i Stockholm en konferens om havsmiljöövervakningen.

Mångfaldskonferensen 2023

SLU Centrum för biologisk mångfald bjuder in till en konferens den 15 november i Uppsala. Som deltagare ges du chans att bidra till en bättre utveckling för den biologiska mångfalden och till de globala målen.

Isbrytarna åker på Sverigeturné

I höst kommer Sjöfartsverkets isbrytare Frej, Ymer och Ale besöka några utvalda städer i Sverige. Syftet är att få fler att intressera sig för att arbeta inom sjöfart. Se platser och datum i länken i rubriken.

Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som presenterar den senaste kunskapen om centrala miljöfrågor för Östersjön. Seminarierna vänder sig till alla i samhället som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Seminarieserie: "Sea and Society Talks"

Lunchseminarier, Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet. Seminarierna tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030, presenterar pågående forskning och bjuder in till diskussion och debatt om hur Göteborgs universitet och Chalmers kan bidra till ett hållbart samhälle.

Seminarieserie: SMHI om klimatet

En seminarieserie där SMHI:s forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Hör vad de har att berätta om allt från extrema väderhändelser till Arktis och Golfströmmen. Seminarier med olika teman livesänds under september till december, och spelas också in så att intresserade kan ta del av innehållet i efterhand.

MER LÄSNING