Konferenser, möten och seminarier

Här hittar du aktuella evenemang med marin anknytning. Vi fokuserar på konferenser, möten och seminarier i Sverige och Norden, även ganska lokala. Evenemangen riktar sig till olika målgrupper. Många av dem webbsänds och går att se även efteråt.
Du kan själv anmäla ett evenemang med hjälp av formuläret längst ned på sidan.

Att sprida ringar på vatten

Måndag den 2 november och tisdag den 3 november, båda dagar klockan 9-12.

Hur mår våra vatten? Vad gör vi åt det? Hur kommunicerar vi kring detta? De här frågeställningarna fördjupar vi oss i på den nationella konferensen i vattenpedagogik. Det kommer att handla om miljötillståndet i våra vatten, både inlandsvatten och havet. Vi får inblick i vad som görs för att förbättra vattenmiljön och får lära oss mer om hur vi kan sprida ringar på vatten, alltså öka kunskap och skapa engagemang för våra vattenmiljöer.

Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem

Webbsänt seminarium 4 november kl. 8:30-9:15

Välkomna till ett digitalt frukostseminarium om åtgärder för att skydda och återställa våra kustmiljöer. Seminariet sänds direkt och går också att se i efterhand. Ingen anmälan behövs.

EcoChange conference

Virtuell konferens som pågår 10-25 november, med live sessions 24-25 november.
Det strategiska forskningsprogrammet EcoChange fokuserar på hur klimatförändringar påverkar marina ekosystem.

Träffa en Östersjöexpert

26-27 november
Temadagar för gymnasieklasser på Skansen - Baltic Sea Science Center.

Undrar du också vad en forskare egentligen gör? Hur blir man expert på klimateffekter under ytan? Kan det verkligen vara dåligt för havet med näring? Klasserna får träffa en Östersjöexpert inom valfritt område.
Forskare och experter från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholm vatten och avfall.
Föranmälan krävs.

Vattenmiljöseminariet 2020

Den 8-9 december 2020 anordnar Havsmiljöinstitutet för tredje året i rad konferensen Vattenmiljöseminariet. Fokus kommer att ligga på miljöövervakningens resultat och trender i miljön, både ur ett marint och ett källa till hav-perspektiv. Seminariet kommer att hållas digitalt. Anmälan är öppen!

Oikos 2021

We are happy to announce the 2021 Oikos conference, which will be held in Gothenburg, Sweden, February 8th-10th.

Tipsa oss om fler evenemang!

Tipsa oss om en konferens
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.