Bild
Tema:

Evenemang

Vill du lära dig ännu mer om havet? Här lägger vi ut evenemang med havsanknytning. Tipsa oss gärna!

Stockholm +50

I juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.
2–3 juni 2022

Marin restaureringskonferens 2022

En nationell konferens om marin restaurering med fokus på åtgärder i marin miljö, biologisk återställning, ekologisk kompensation och fysisk restaurering. Det blir spännande föredrag med presentationer av intressant kunskap från en rad olika projekt. Dagarna syftar till utbyte av erfarenheter, att informera, inspirera och bilda en plattform för fortsatt samarbete. Det är den femte nationella marina konferensen i ordningen.
16-17 november 2022

Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som presenterar den senaste kunskapen om centrala miljöfrågor för Östersjön. Seminarierna vänder sig till alla i samhället som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Seminarieserie: "Sea and Society Talks"

Lunchseminarier, Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet

Seminarierna tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030, presenterar pågående forskning och bjuder in till diskussion och debatt om hur Göteborgs universitet och Chalmers kan bidra till ett hållbart samhälle.

Seminarieserie: SMHI om klimatet

En seminarieserie där SMHI:s forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Hör vad de har att berätta om allt från extrema väderhändelser till Arktis och Golfströmmen. Seminarier med olika teman livesänds under september till december, och spelas också in så att intresserade kan ta del av innehållet i efterhand.