Bild
Tema: engagera dig

Konferenser, möten och seminarier

Här hittar du konferenser, möten och seminarier med marin inriktning i Sverige och Norden. Evenemangen riktar sig till olika målgrupper.

Marine Biotechnology – Marine Products for Health

Detta är det tredje mötet i vad som är planerat att bli en serie årliga möten om marin bioteknik i Västsverige, med målet att vara en knutpunkt för industri och ledande aktörer inom akademin.
Datum 25 januari, sista anmälningsdag 21 januari. Konferensen genomförs online.
Se länk för mer information och anmälan.

Nationella vattenbrukskonferensen 2022

Nationell konferens om vattenbruk – en mötesplats för aktörer från hela Sverige – odlare, forskare, myndigheter och intresseorganisationer. På programmet står bland annat odling och användning av alger, RAS-odling av fisk, cirkulära system samt produktutveckling och marknadsföring.
15 – 16 mars 2022

One Ocean, One Planet – Ocean Literacy Action

Internationell konferens om havsmedvetenhet (Ocean Literacy). Arrangeras av Malmö stad, Havs- och vattenmyndigheten, World Maritime University. Mer information kommer.
9–10 maj 2022

Stockholm +50

I juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.
2–3 juni 2022

2022 UN Ocean Conference

Internationell konferens i Lissabon för FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling. Tema: “Scaling up ocean action based on science and innovation for the implementation of Goal 14: Stocktaking, partnerships and solutions” The Governments of Kenya and Portugal will co-host the Ocean Conference.
27 juni – 1 juli 2022

Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som presenterar den senaste kunskapen om centrala miljöfrågor för Östersjön. Seminarierna vänder sig till alla i samhället som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Seminarieserie: ”Kristineberg Talks”

Hör forskare från Kristineberg marina forskningsstation berätta om havet och sin forskning i en ny föreläsningsserie.

Seminarieserie: "Sea and Society Talks"

Lunchseminarier, Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet

Seminarierna tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030, presenterar pågående forskning och bjuder in till diskussion och debatt om hur Göteborgs universitet och Chalmers kan bidra till ett hållbart samhälle.

Seminarieserie: SMHI om klimatet

En seminarieserie där SMHI:s forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Hör vad de har att berätta om allt från extrema väderhändelser till Arktis och Golfströmmen. Seminarier med olika teman livesänds under september till december, och spelas också in så att intresserade kan ta del av innehållet i efterhand.

Tipsa oss om fler evenemang!

Tipsa oss om en konferens
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.