Konferenser, möten och seminarier

Här hittar du aktuella evenemang med marin anknytning. Vi fokuserar på konferenser, möten och seminarier i Sverige och Norden, även ganska lokala. Evenemangen riktar sig till olika målgrupper. Många av dem webbsänds och går att se även efteråt.
Du kan själv anmäla ett evenemang med hjälp av formuläret längst ned på sidan.

European Marine Science Educators Association - digitalt seminarium

Under tre eftermiddagar diskuteras havsmedvetenhet och hur unga kan engageras i marina frågor. Det digitala mötet går av stapeln 9-11 december, och är öppet för såväl medlemmar i EMSEA som övriga.

Vattenmiljöseminariet 2020

Den 8-9 december 2020 anordnar Havsmiljöinstitutet för tredje året i rad konferensen Vattenmiljöseminariet. Fokus kommer att ligga på miljöövervakningens resultat och trender i miljön, både ur ett marint och ett källa till hav-perspektiv. Seminariet kommer att hållas digitalt. Anmälan är öppen!

Havsforskningsdagarna 2020

16 december
Digitalt möte via ZOOM - Svenska Havsforskningsföreningen

Vi välkomnar alla som är engagerade och intresserade av marina vetenskaper, förvaltning och miljöövervakning till denna konferens om HAVET! Mötet fokuserar på aktuella aspekter av forskning, förvaltning och miljöövervakning i marina system. Utöver muntliga presentationer och posterpresentationer kommer det finnas utrymme för nätverkande och kontaktskapande.

Oikos 2021

We are happy to announce the 2021 Oikos conference, which will be held in Gothenburg, Sweden, February 8th-10th.

Vetenskapsfestivalen 2021

Vetenskapsfestivalen går av stapeln 12-18 april 2021. Då fyller Vetenskapsfestivalen 25 år och temat är Level up. Målgrupperna är som vanligt skola, lärare och allmänhet.

Vill du eller din organisation vara med och hålla i något program? Vi behöver isåfall ditt programförslag senast 10 december. Ring eller maila oss gärna om du är osäker på var din programpunkt passar in eller om du vill testa olika idéer/programformat. Du kan även anmäla ditt intresse för att delta även om du inte har ett färdigt programförslag. Skicka in ditt programförslag.

Tipsa oss om fler evenemang!

Tipsa oss om en konferens
Tack!

Ett mail har skickats till redaktionen.