Bild
;
Tema: engagera dig

Evenemang

Vill du lära dig ännu mer om havet? Här lägger vi ut evenemang med havsanknytning. Tipsa oss gärna!


Världshavsdagen 8 juni - Skydda havet!

Efter många år av förhandlingar har FN:s medlemsländer äntligen enats om globala regler för skydd av miljön i världshavet. Havsmiljöinstitutet firar Världshavsdagen med att bjuda in till Sjöhistoriska museet i Stockholm, för föredrag och panelsamtal om varför havet behöver skyddas och hur det ska gå till. Deltar gör forskare och representanter från myndigheter och frivilligorganisationer. Efter seminariet bjuds på mingel och musik inspirerad av havet. Arrangörer utöver Havsmiljöinstitutet är Formas, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Polarforskningssekretariatet och Universeum.
>> Läs mer och anmäl dig


Nationell båtmiljökonferens

Havsmiljöinstitutet ordnar en konferens om båtmiljöfrågor den 17-18 oktober 2023. Konferensen är en fortsättning på den konferens som ordnades 2021, då forskare, branschfolk, myndighetsrepresentanter och företrädare för båtorganisationer samlades för att diskutera framtidens hållbara båtliv. I år möts vi igen för att fortsätta det viktiga arbetet med att skapa förutsättningar för ett framtida hållbart fritidsbåtsliv i Sverige.

Nationell båtmiljökonferens 2023

Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som presenterar den senaste kunskapen om centrala miljöfrågor för Östersjön. Seminarierna vänder sig till alla i samhället som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Baltic Breakfast

Seminarieserie: "Sea and Society Talks"

Lunchseminarier, Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet

Seminarierna tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030, presenterar pågående forskning och bjuder in till diskussion och debatt om hur Göteborgs universitet och Chalmers kan bidra till ett hållbart samhälle.

Seminarieserie: Sea and Society Talks

Seminarieserie: SMHI om klimatet

En seminarieserie där SMHI:s forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Hör vad de har att berätta om allt från extrema väderhändelser till Arktis och Golfströmmen. Seminarier med olika teman livesänds under september till december, och spelas också in så att intresserade kan ta del av innehållet i efterhand.

SMHI seminarieserie om klimatet

MER LÄSNING