Biologisk mångfald i haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om havens enorma rikedom av förunderliga livsformer, det vi kallar biologisk mångfald. Mångfalden är en förutsättning för att havens ekosystem ska fungera, och resultatet av fyra miljarder år av evolution. Men många arter minskar i snabb takt och den biologiska mångfalden är i fara. Förlust av biodiversitet och genetisk variation är idag ett av de största globala miljöproblemen.

Artiklar om biologisk mångfald

Nyheter om biologisk mångfald

Rapporter

Avhandlingar