Farliga ämnen i haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om alla de farliga ämnen som används i samhället och riskerar att hamna i haven. Miljögifter, läkemedel, båtbottenfärger och oljerester utgör ett hot mot växter och djur, och därigenom även mot oss. Många farliga ämnen har minskat i havsmiljön tack vare effektiva åtgärder, men stora problem finns fortfarande kvar. Dessutom uppstår hela tiden nya problem som ett resultat av alla kemikalier vi använder i samhället.

Artiklar om farliga ämnen

Nyheter om farliga ämnen

havsforskning
miljöövervakning
vårt ansvar
i vår tjänst
engagera dig
biologisk mångfald
livsmiljöer
övergödning
farliga ämnen
klimat
fiske
avfall
exploatering
båtar och fartyg
plugga hav
havsområden
så funkar havet
så mår haven
Nyhet2022-02-15
Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft

För att nå klimatmålen behöver fossil energi ersättas med mer förnybar energi. Det snabbaste och mest ekonomiska alternativet idag är att bygga vindkraftverk till havs. Läs mer

Rapporter

Avhandlingar