Farliga ämnen i haven

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om alla de farliga ämnen som används i samhället och riskerar att hamna i haven. Miljögifter, läkemedel, båtbottenfärger och oljerester utgör ett hot mot växter och djur, och därigenom även mot oss. Många farliga ämnen har minskat i havsmiljön tack vare effektiva åtgärder, men stora problem finns fortfarande kvar. Dessutom uppstår hela tiden nya problem som ett resultat av alla kemikalier vi använder i samhället.

Artiklar om farliga ämnen

Nyheter om farliga ämnen

Rapporter

Avhandlingar