Röntgenfluorescens för miljöundersökningar

Röntgenstrålning används inte bara på brutna ben, utan också för att hitta föroreningar. Nu hoppas Mittuniversitets-doktoranden Siwen An att den unika tekniken ska leda till renare världshav i framtiden. XRF-analys är en metod som bygger på röntgenfluorescens. Den har tidigare krävt laboratorieanalys efter provtagningen, men Siwen An har vidareutvecklat metoden så att det går att avläsa resultaten direkt i fält.