Bild
Bild: Havs- coh vattenmyndigheten/Lantmäteriet/Sjöfartsverket
;
Tema: farliga ämnen Tema: båtar och fartyg

Oljan från vraket Rone hade redan läckt ut

Vraket efter fartyget Rone rankades bland de fem miljöfarligaste i svenska vatten. Nu är saneringen klar. Av ursprungliga lasten på 200 000 liter olja återstod bara 13 000, resten tros ha sipprat ut.

1981 sjönk fartyget Rone på sin färd mellan Nynäshamn och Gotland. Ombord fanns enligt uppgifter drygt 200 000 liter ren olja. 2017 inspekterades vraket, som ligger på 98 meters djup 15 nautiska sjömil väster om Visby. Det befanns då vara i gott skick och utan några synliga hål eller sprickor i skrovet.

Under hösten 2022 påbörjades en saneringen av vraket. Under den har man pumpat upp sammanlagt 13 000 liter ren olja samt ett antal kubik oljeblandat vatten. Den resterande oljan tros ha läckt ut under årens lopp.

Enligt tidigare uppgifter skulle tjockoljan vara av en typ som stelnar vid 12 grader. Det visade sig inte stämma. Under saneringen visade sig oljan vara flytande och pumpbar med en kraftig pump. Man upptäckte också skador som inte synts vid inspektionen 2017. Bland annat fanns hål som bara täcktes med ett lager av färg samt en spricka där skrovet fått en knäck.

MER LÄSNING