Bild
Bild: Staffan Ljung/HaV
;
Tema: båtar och fartyg Tema: vårt ansvar

Övergivna fritidsbåtar - ett stort miljöproblem

I Sverige finns hundratusentals uttjänta och övergivna fritidsbåtar. Och tusentals tillkommer varje år. Nu föreslår HaV ett återvinningssystem samt tydligare regelverk för att komma tillrätta med problemet.

I en ny rapport varnar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för att det stora antalet övergivna fritidsbåtar kan innebära ett allvarligt hot mot miljön.

När plastskroven bryts ner sprids mikroplaster i naturen. Båtarnas bottenfärger kan innehålla tungmetaller och tennorganiska föreningar, som exempelvis TBT, vilka är giftiga för vattenlevande djur. Oljerester som finns kvar i tankar och motorer riskerar att läcka ut. Dessutom innehåller många äldre båtar asbest, ett byggmaterial som numera är förbjudet.

För att långsiktigt komma tillrätta med problemet föreslår HaV ett återvinningssystem för båtägarna, samt ett tydligare regelverk som ger kommunerna befogenhet att ta hand om övergivna båtar.

– För närvarande finns ingen myndighet som har ett utpekat ansvar för frågan, säger Mats Svensson, chef HaV:s avdelning för havsförvaltning i ett pressmeddelande.

HaV föreslår också att man utreder om det går att upprätta ett register över fritidsbåtar. Det skulle då gå att spåra ägare till övergivna båtar.

MER LÄSNING