Skräprapporten för 2023

Den 15 september 2023 lanserades Håll Sverige Rents årliga Skräprapport. Där samlas den senaste statistiken och fakta rörande nedskräpningen i Sverige.

Rapporten fokuserar på attityder och inställningar till nedskräpning samt hur det förändrats över tid och gäller skräp både på land och i vatten.

Undersökningarna som rapporten bygger på är gjorda av Novus på uppdrag av Håll Sverige Rent.