Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: vårt ansvar

Mer skydd för Galapagos

Ecuadors regering har gjort en överenskommelse för att minska sin statsskuld och istället använda pengarna för att förbättra skyddet av haven runt Galapagos.

Arrangemanget, som kallas skuld mot natur, är världens hittills största. Det innebär att innehavare av landets osäkra statsobligationer har sålt dem billigt till en bank, som sedan omvandlat dem till Galapagos-obligationer och därmed kunnat finansiera ett förmånligt lån.

Ecuadors utrikesminister kallade det ett historiskt avtal som tar hänsyn till naturens värde.
– Ecuador är lika rikt som de rikaste länderna i världen, men vår valuta är den biologiska mångfalden.

Omstruktureringen innebär att Ecuador kommer att spara mer än 1 miljard dollar i framtida räntor och amorteringar. De gamla obligationsägarna slipper å sin sida risken för större förluster.

Finansieringen ska fokusera på att förvalta Galápagos marina reservat inklusive det nyinrättade Hermandad-reservatet. Där finns också en skyddad korridor för arter som flyttar mellan Galápagos och Costa Rica.

MER LÄSNING