Bild
Bild: Chatarina Karlsson/UMF
;
Tema: biologisk mångfald

Vårblomningen har börjat

SMHI meddelar att vårblomningen av växtplankton i Västerhavet är i full gång. Även i Östersjön har det synts tecken på att denna viktiga produktion är igång, åtminstone längs kusten. Missa inte SMHIs nya film!

Vårblomningen i våra hav är en viktig händelse. Mikroskopiska alger börjar dela sig när solen kommer tillbaka och blir snabbt väldigt många. Utan dessa algblomningar skulle vi inte ha något annat liv i havet och våra sjöar. De mikroskopiska algerna, kallade växtplankton, tar upp näringen som har ansamlats i havet och utgör sedan en livsviktig föda för allt annat liv i havet.

Vid mars månads expedition med forskningsfartyget Svea var det tydligt att vårblomningen i Kattegatt och Skagerrak pågick.
– Det var mest kiselalger i proverna men relativt många alger av sorten dinoflagellater förekom också. Det är lite ovanligt, säger Marie Johansen, marinbiolog vid SMHI.

– I Östersjön har vårblomningen varit på gång under en längre tid, men ännu inte riktigt tagit fart i öppet hav. Närmast kusten blommar det dock ordentligt, meddelar Jakob Walve från Marinekologiska laboratoriet vid Stockholms universitet.

MER LÄSNING