Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: vårt ansvar

Elektromagnetiska fält hypnotiserar krabbor

På havets botten läggs elektriska kablar för att transportera el från havsbaserad vindkraft. Runt kablarna skapas elektromagnetiska fält som kan påverka krabbor som lever där. Försök visar att krabbornas ämnesomsättning förändras och att de kan bli hypnotiserade.

Forskare vid St Abbs Marine Station i Skottland har studerat sextio krabbtaskor i laboratorium och funnit att elektromagnetism kan ge upphov till bland annat cellförändringar hos krabborna. Dessutom kan deras vandringsmönster påverkas.

Så pass svaga strömmar som endast fem procent av styrkan i en kylskåpsmagnet (500 mikrotesla) verkar kunna locka krabborna att bara sitta stilla. De blir helt enkelt ”hypnotiserade” och rör sig inte ur fläcken.

Alastair Lyndon, docent vid Heriot-Watt University, har medverkat i studien:
– Det är kanske inget problem i sig att krabborna sitter still. Men om de inte rör på sig letar de ju inte efter mat eller någon att para sig med. Denna passivitet leder också till förändringar i ämnesomsättningen – de lagrar mer socker.

Forskarna använde specialbyggda akvarier för experimentet som i sig var helt fria från metall för att skapa minimal elektromagnetisk störning, förutom den inducerade. De fann även att antalet blodkroppar i krabborna påverkades.

– Detta kan ha en rad konsekvenser, exempelvis göra dem mer mottagliga för infektioner, säger Kevin Scott, som också medverkat i studien.

Forskarna är oroliga för att dessa förändringar av krabbornas beteende kan drabba bestånden. Krabbfisket är viktigt för Storbritanniens fiskerinäring, inte minst det småskaliga fisket. När nu havsbaserade vindkraftparker byggs utanför Skottlands kust behövs eftertanke för att säkerställa att det inte får oönskade konsekvenser för krabborna.

– Vi måste undersöka ytterligare tekniska lösningar så att vi inte skapar negativa miljöeffekter när vi försöker minska vårt beroende av fossila energikällor, säger Alastair Lyndon.

MER LÄSNING