Bild
;
Tema: vårt ansvar

Utsläppta torskar ska följas med sändare

Under några år har Havets hus fångat in småtorskar som fått växa till sig i akvarier innan de släpps tillbaka i havet igen. Nu har 50 av de här torskarna försetts med sändare så att man kan följa hur det går för dem.

Våra svenska torskbestånd mår inte bra, vilket bland annat beror på att fisketrycket har varit för högt. Men trots att fisket nu regleras hårt går återhämtningen för torsken långsamt. Studier har visat att dödligheten för ägg och torskar upp till ett års ålder är hög.

Sedan några år tillbaka provar Havets hus i Lysekil därför en ny åtgärd för att hjälpa torskarna. De fångar vilda småtorskar som får växa till sig i en skyddad akvariemiljö, innan de släpps ut i havet igen efter ungefär ett år.

För att utvärdera den här åtgärden har nu forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, opererat in sändare på 50 av de torskar som sätts ut i år.

– Utsättning är ett nytt grepp för att hjälpa torskbeståndet. Här behövs studier för att se hur en sådan bevarandemetod kan fungera – hur går det för torskarna som släpps ut? Vart tar de vägen och hur ser överlevnaden ut? En del svar kan vi få genom att följa torsken med hjälp av akustiska sändare, säger Daniel Palm vid SLU.

Utsläpp i Gullmarsfjorden

De sändarförsedda fiskarna har släppts ut längst in i Gullmarsfjorden, i ett gammalt lekområde för torsk. Eftersom området är skyddat från fiske är förhoppningen att torskarna ska ha möjlighet att växa sig stora där.

– Vi vet att torsk från olika bestånd uppvisar varierande beteenden. En del stannar närmare land och gärna grunt, så kallad kusttorsk, medan utsjötorsk håller till på större djup längre ut till havs. Det ska bli väldigt intressant att se om även dessa akvarieuppväxta vilda torskar visar dessa skillnader, säger Petter Lundberg vid SLU.

I Gullmarsfjorden och i närområdena har mottagare satts upp, och varje gång en fisk med sändare simmar förbi en sådan registreras fiskens identitet, temperatur, djup och aktivitet.

– Målet med undersökningen är att utvärdera om utsättning av torsk skulle kunna fungera som en kompletterande bevarandeåtgärd för att lokalt bidra till att återfå fler torskar i havet, säger Daniel Palm.

Forskarna räknar med att ladda ner den första informationen från mottagarna under sommaren 2024.

MER LÄSNING