Bild
;
Tema: havsforskning Tema: vårt ansvar Tema: i vår tjänst

Forskare vill vända trenden för havet

I en debattartikel i Göteborgs-Posten uppmärksammar 78 forskare från hela Sverige Världshavsdagen och FN:s årtionde för havsforskning. Forskarna vill genom artikeln påminna om att det faktiskt är möjligt att vända de negativa trenderna för havsmiljön.

Haven är livsviktiga för oss människor; de ger mat, producerar syre, tar upp koldioxid, ger rekreation och mycket mer. För att kunna fortsätta att utnyttja havens alla resurser i framtiden krävs vi lyckas göra det på ett långsiktigt och hållbart sätt.

I debattartikeln skriver forskarna att de med djup oro ser på de dramatiska förändringar som sker på grund av oss människor, även i vår omedelbara närhet. Som exempel ger de att uppvärmningen av havet runt Sveriges sydliga kuster går snabbare än genomsnittet för jordens hav och att överfiske har lett till att flera av våra lokala fiskebestånd är kraftigt hotade. Uppvärmningen och ökade transporter har också lett till att nya arter har etablerat sig i våra ekosystem, ibland med stora negativa konsekvenser.

Men på Världshavsdagen vill forskarna ändå betona att det finns lösningar och att vi i hög utsträckning vet vad vi behöver göra för att vända många av de negativa trenderna. De skriver att ett nödvändigt första steg är att genomföra de internationella avtal och åtaganden som redan beslutats om. De har listat en mängd åtgärder som Sverige bör göra, bland annat:

  • Bredda vårt val av hållbar mat från havet.
  • Utveckla och förenkla möjligheten för hållbart vattenbruk.
  • Låta fler stora individer av fisk vara kvar i havet.
  • Ställa om till ett mer hållbart båtliv och sjöfart genom att minska bränsleförbrukningen, störande undervattensbuller samt användningen av giftiga bottenfärger.
  • Skydda särskilt våra känsliga grunda vikar från fysiska ingrepp, utsläpp av gödande ämnen och bekämpningsmedel.
Forskarna avslutar med att poängtera att för att lyckas med detta måste samarbetet mellan forskare, förvaltare, politiker och näringsliv förbättras – och vi måste alla förändra vårt förhållande till havet.

MER LÄSNING