I luftgapet hos linjärgeneratorer för vågkraft

Ökad förnyelsebar elenergiomvandling kan både elektrifiera delar av världar som är minimalt elektrifierade och hjälpa till att fasa ut elenergiomvandling baserad på fossila bränslen, såsom kol och olja. Det finns flera sorters förnyelsebar elenergiomvandling, varav en är vågkraft. Vissa vågkraftskoncept använder linjärgeneratorer för att omvandla den mekaniska energin i havsvågorna till elektrisk energi. En linjärgenerator består av en translator, som rör sig och har magneter med alternerande polaritet, samt en stator, som består av elektriska ledare omgivna av stål. Mellan translatorn och statorn finns ett luftgap, som normalt bara är några millimeter brett. Denna avhandling undersöker krafterna och effektflödet i luftgapet hos linjärgeneratorer för vågkraft, i syfte att förbättra deras framtida prestanda. Studierna har fokuserat på synkrongeneratorer med permanentmagneter för vågkraft, men flera av resultaten bör gå att tillämpa på andra typer av linjärgeneratorer.