Nya marina foderingredienser för ett hållbart vattenbruk

Avhandlingen undersöker möjliga foderingredienser som kan användas inom vattenbruk – där hållbart och förnybart foder är avgörande för en hållbar fiskodling.

Vattenbruk är en av de snabbast växande livsmedelssektorerna i världen som idag står för mer sjömat till den växande mänskliga befolkningen än fisket gör. Inom vattenbruket är det dock en utmaning att få fram förnybara och hållbara foderingredienser, samtidigt som att fiskens näringsbehov tillfredsställs.

Denna avhandling visar för första gången att marin jäst och marina insekter, odlade på olika typer av sidoströmmar från sjömatsproduktion, utgör mycket lovande alternativa marina ingredienser för fiskfoderproduktion i framtida vattenbruk. Dessutom visar avhandlingen att sidoströmmar från fiskberedningsindustrin, med höga näringsvärden, kan användas som foderingredienser med ingen eller minimal ytterligare bearbetning.

Resultaten från avhandlingen kan användas in i utveckling av lokalt hållbart vattenbruk i Sverige, men även överföras till den globala fiskfoderproduktionen som idag saknar bra och hållbara marina alternativ och där dagens ingredienser ofta har osäker tillgång och leveranskedjor samt höga priser.