Bild
;
Tema: exploatering Tema: i vår tjänst

Företag stödjer förbud mot djuphavsbrytning

Planerna på gruvdrift på havets botten har beskrivits som ett vansinnesprojekt med enorma risker för livet i havet. Nu ställer sig flera stora företag bakom ett tillfälligt förbud mot gruvbrytningen.

Det är behovet av mineraler och metaller till bland annat elektronik och grön teknik som gör att många fruktar en boom av djuphavsgruvdrift, med stora konsekvenser för havens biologiska mångfald och ekosystem.
Nyligen efterlyste bland annat WWF ett globalt så kallat moratorium för djuphavsbrytning till dess man vet mer om riskerna och nu har flera stora företag hörsammat varningarna. Volvo, BMW, Samsung och Google ställer sig alla bakom det tillfälliga förbudet, och förbinder sig därmed att exkludera metaller som utvinns från djuphavet samt att inte finansiera gruvdriften.

Djuphaven är världens största ekosystem men också det minst utforskade. Miljöorganisationer har länge varnat för att vi vet alldeles för lite om hur exploateringen kan rubba ekosystemen och på sikt drabba även oss människor, men samtidigt står gruvindustrin redo.
Flera länder, däribland Sverige, har tagit ställning emot den planerade gruvdriften och inom något år förväntas FN och den Internationella havsbottenmyndigheten (ISA) fatta beslut om vilka regler som ska gälla.

MER LÄSNING