Innovationsarenor för turism – från ekosystem till labb

Det talas alltmer om turism som en del av ett hållbart samhällsbyggande. Turismen växer i hög takt vilket ger stora utvecklingsmöjligheter men den skapar också mål- och intressekonflikter, exempelvis mellan bevarande och utveckling. Denna rapport är en del i projektet Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB) där ett av målen att skapa en innovationsarena för maritim turism i Bohuslän. I rapportens sista kapitel identifieras fyra möjliga typer av innovationsarenor för maritim turism.