Grön infrastruktur i havet

Forskningsprojektet Imagine har undersökt olika scenarier för hur den marina gröna infrastrukturen påverkas av mänskliga aktiviteter i förhållande till olika strategier för förvaltning. Forskarna beskriver också hur lagstiftning, planering och förvaltnings-strategier bör utformas och fungera ihop för att mål om en grön infrastruktur ska kunna nås.