Bild
;
Tema: klimat Tema: exploatering

Havsbotten värd mer än oljetillgångar

Havets bottensediment är mer ekonomiskt värdefulla som kolsänka för koldioxid, än värdet av den olja och naturgas som finns i havsbotten. Och det är inga småpengar det handlar om. I Storbritannien presenterades nyligen uppskattningar som visar hur mycket som står på spel.

Det totala värdet av de marina naturkapitaltillgångarna i Storbritannien har uppskattats till hisnande 211 miljarder pund. Att prissätta naturtillgångarnas ekosystemtjänster är ett sätt att relatera dessa till allt annat som värderas i ett lands ekonomi.

Forskarna menar att havsbottnarna kan fungera som en ”blå kolsänka” som kan ta upp över 10 miljoner ton koldioxid per år till ett värde av 57,5 miljarder pund. Uppskattningarna visar att havsbottnarna kan lagra minst 60 miljoner ton koldioxid per år.

Storbritannien har även planer på att pumpa ned koldioxidutsläpp från industrin under havsbotten, för att landet ska kunna bli koldioxidneutralt till år 2050. Värdet av detta väntas bli mer ekonomiskt betydelsefullt än värdet av landets totala oljeproduktion, naturgastillgångar och inkomster från fisket.

MER LÄSNING