Bild
Bild: Sj?fartsverket
;
Tema: klimat Tema: havsforskning

Vårens ankomst ska följas i Arktis

Just nu pågår intensiva förberedelser för en ovanligt tidig expedition till Arktis. Redan i maj ska man vara plats och hoppas kunna följa övergången från vinter till sommar i nordligaste Arktis. Den tidpunkt då isytan i Arktis börjar smälta.

Expeditionen ARTofMELT2023 (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt) ska försöka ta reda på när isen börjar smälta och vad som påverkar smältningen.

- En teori är att kraftfulla flöden av varm och fuktig luft, så kallade atmosfäriska floder, tränger in söderifrån och sätter i gång smältningen i Norra ishavet. Men hittills finns det få studier som beskriver hur detta går till, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi och vetenskaplig ledare för expeditionen.

Det finns däremot forskning som antyder att dessa varmluftsflöden blir vanligare, kraftigare, och mer långvariga i ett varmare klimat. För att mer säkert kunna bedöma klimatet i framtiden ? i Arktis och globalt ? så behövs datormodeller där både dessa luftströmmar och de processer de sätter i gång är korrekt beskrivna. För åstadkomma detta krävs en förståelse som bara kan baseras på observationer.

I expeditionen deltar 39 forskare från 19 lärosäten i tio länder.

MER LÄSNING