Bild
Bild: Stella Papadopoulou
;
Tema: havsområden Tema: havsforskning

Iskall sommar för Arktisforskare

I slutet av juli lämnar isbrytaren Oden kaj i Helsingborg och stävar norrut. Ombord finns då 39 forskare som ska ägna sommaren åt att göra mätningar i Arktiska oceanen. En av dem är Johan Wikner, professor vid Umeå universitet. Hans forskargrupp ska studera havets minsta invånare – bakterier – och hur de har anpassat sig till den kalla, näringsfattiga miljön.

Planeringen för expeditionen har tagit år, och coronapandemin gjorde dessutom att alltihop blev uppskjutet ett år. Men nu är det äntligen dags. Efter att alla deltagare har tillbringat en vecka i total isolering på hotellrum och sedan i gruppkarantän ombord på fartyget kommer siktet att vara inställt på den arktiska oceanen. Provtagningar kommer att göras i ett stort område runt Nordpolen och ”bakom” Grönland, områden som är i stort sett okända vad gäller det biologiska livet.

Sammantaget ska forskarnas insatser leda till en bättre förståelse för hur variationer i Arktiska oceanen hänger samman, hur ekosystemet reagerar på klimatförändringar och hur kemiska och biologiska störningar i en region kan spridas till en annan. Det är viktig kunskap, inte minst då klimatförändringar möjliggör exploatering av nya områden och många länder ligger på för att få nyttja de naturresurser som finns i dessa områden.

De forskare som deltar i expeditionen kommer från sex olika svenska lärosäten. Johans Wikners forskargrupp består även av Ashish Verma, Umeå universitet och Jarone Pinhassi och Dennis Amnebrink från Linnéuniversitetet. De kommer att undersöka bakterierna, och försöka utreda hur de kan tillväxa i den karga, näringsfattiga miljön. Förhoppningsvis kommer expeditionen bland annat att ge en bättre förståelse för bakteriernas anpassningsmekanismer.

Så, när vi andra ser fram emot en varm och vilsam sommar så gör de 39 forskarna de sista förberedelserna för en sommar som inte kommer att bli vare sig varm eller vilsam. Däremot kommer den säkert att innehålla spännande upplevelser och en mängd insikter om hur arktiskt liv fungerar.

Expeditionen är det svenska bidraget till ”Synoptic Arctic Survey”, vilket är en större internationell kartläggning av Arktis. Expeditionen finansieras av Polarforskningssekretariatet och av forskarna själva via deras forskningsanslag.

MER LÄSNING