Bild
;
Tema: klimat Tema: havsforskning

På forskningsexpedition till Grönland

Hur mycket kommer havsnivån att höjas i framtiden? Det är en viktig fråga för hela mänskligheten. Till stor del beror det på hur snabbt Grönlands stora glaciärer kommer att förlora massa genom att kalva isberg, smälta och rinna ut i havet. Och den frågan saknar fortfarande tydliga svar.

Grönlands enorma glaciärer ligger huvudsakligen på land, men trycker ned land under havsytans nivå över enorma områden och rör sig sakta ner i dalgångar och ut i olika fjordar. Stora isberg kalvar ner i havet och smälter i en allt snabbare takt.

 - De modeller som finns för att försöka förutsäga smältningen är fortfarande bristfälliga, förklarar Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik vid Stockholms universitet och en erfaren polarfarare.

Tillsammans med sina kollegor försöker han hitta viktiga bitar i det stora pusslet för att förstå hur glaciärerna och haven påverkar varandra.

 - Problemet är att vi inte riktigt vet hur snabbt glaciärerna kan förväntas smälta i olika områden. Det spelar stor roll om det finns en tröskel i fjorden som skyddar glaciärtungan från det allt varmare vattnet från Atlanten eller inte. Och vi har till alltför stor del ingen aning om hur botten ser ut i dessa svårtillgängliga områden.

Därför har det varit flera stora expeditioner till norra Grönland under senare år. Bottnarna i både Petermann-fjorden och utanför Ryder-glaciären har för första gången karterats i sin helhet och visat sig vara olika på några kritiska punkter.

 - Ryder-glaciären skyddas av en hög tröskel, och är därför i det läge den befinner sig nu ganska stabil. I Petermann-fjorden däremot ligger tröskeln på över 400 meters djup, och Atlantvattnet har redan börjat smälta den enorma glaciären underifrån och fått gigantiska isberg att kalva.

Fler expeditioner planeras, och sakta läggs pusslet som kan hjälpa oss att förutse hur snabbt och hur mycket havsnivån kan komma att höjas i framtiden.

MER LÄSNING