Modelleringsverktyg för metaller och miljögifter i akvatisk miljö

Syftet med denna kunskapssammanställning är att översiktligt beskriva idag tillgängliga modellverktyg för akvatisk miljö. Även några luftmodeller ingår.