Båtar och fartyg

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om både fritidsbåtar och fartyg och hur de påverkar haven. Sjöfarten i Östersjön och Västerhavet är intensiv, och fritidsbåtarna är många och rör sig i känsliga miljöer. Båtarna orsakar utsläpp av farliga ämnen till luft och vatten, och buller som stressar många djur. Fartygen sprider också arter mellan ekosystem i olika delar av världen. Det uppstår ofta konflikter mellan sjöfart, båtliv och skydd av känsliga havsmiljöer.

Artiklar om båtar och fartyg

Nyheter om båtar och fartyg

Rapporter

Avhandlingar