Bild
;
Tema: engagera dig

Havet i skolan

På den här sidan samlar vi tips på material som du som lärare kan använda när ni ska arbeta med havsrelaterade frågor i skolan.

Lektionsbanken om Östersjön lanserades av Stockholms universitet under våren 2024, i samarbete med Baltic Sea Science Center på Skansen och med finansiering av stiftelsen BalticSea2020. Det är en ny undervisningsresurs för gymnasie- och högstadielärare. Lektionsbanken innehåller allt du behöver för att enkelt kunna undervisa om hav och hållbar utveckling, bland annat bildmaterial och roliga övningar. Till dig som är lärare finns informativa faktaunderlag.

I projektet Ocean Blues möter skolelever forskare och anställda vid Göteborgs universitet för att diskutera hoten mot havsmiljön och hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar framtid och förvandla oron för miljöförändringarna till handling. Alla högstadie- och gymnasieklasser oavsett inriktning är välkomna att boka en eller flera föreläsningar inom följande teman: Klimatförändringar, Minskad biologisk mångfald, Kemiska föroreningar och Plast i havet.

Varför inte ägna engelskalektionerna åt att lära sig mer om Östersjön? Projektet Baltic Sea har under flera år tagit fram sju olika och bra informationsfilmer med allt ifrån Östersjöns historia till torskens situation.

Varsågod att dyka ner i lektionsupplägg, experiment, lekar och faktablad om arter och ekosystem i sjöar och hav. Passar för årskurs F-9.

Stiftelsen Voice of the ocean har tagit fram ett skolmaterial i samarbete med Lasse Åberg. Materialet riktar sig främst till barn upp till 13 år. På hemsidan finns filmer och spel samt boken Havet är din bästa kompis. Boken går även att beställa hem gratis, tillsammans med en lärarhandledning och en pysselbok.

Linnéuniversitetets projekt Algoland har framgångsrikt forskat på hur alger kan rena rökgaser ur luften och rena vatten från kväve och fosfor. Nu tar projektet steget över till barnens värld och lanserar det nya skolmaterialet Algo Kidz, som riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs 3. Algo Kidz berättar om havet, algerna och deras betydelse för planeten.

Sammanfattande kunskap och lärdomar från projekt Levande kust - ett restaureringsprojekt i full skala. Projektet genomfördes i Björnöfjärden i Stockholms skärgård för att visa att det är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar. Här finns fina illustrationer som visar vad som gjordes och vad det fick för resultat, liksom instuderingsfrågor för skolelever.

MSC Skola är för dig som är pedagog och vill lära ut om havet och hållbar utveckling. Läroplanskopplat undervisningsmaterial med anknytning till de globala målen för hållbar utveckling. Materialet består av lärarhandledda lektionsserier för naturvetenskapliga ämnen med presentationer, kortfilm, diskussionsunderlag och mycket mer.

Pedagogiska och inspirerande filmer och skolmaterial på engelska för dem som vill veta mer om hajar.

En klimatportal om Östersjön, riktad mot gymnasieelever, som tagits fram av Baltic Sea Science Centre och forskare på SLU. I basmodulerna finns fakta om Östersjön, om klimatet och om hur livet under ytan kommer att påverkas när havet blir varmare. Utöver det finns ingångar till mer praktiska moment där elever kan forska eller engagera sig mer.

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har tagit fram olika utbildningspaket med massor av övningar för alla årskurser.

På hemsidan Frontiers for young minds finns vetenskapliga artiklar på engelska riktade mot barn och ungdomar. Artiklarna är skrivna av forskare och granskas av skolelever innan de läggs ut.

Manetmambo, Räkan Ruts rumba och andra härligt svängiga låtar från Havsbandet hittar du på Youtube. De ligger samlade under namnet "Vem vill leka med räkan Rut?".

För att underlätta samverkan mellan alla parter som arbetar med marin pedagogik (till exempel lärare, forskare och naturskolor) finns det Marina nätverket för vattenpedagogik. På deras sida hittar du information om alla aktiviteter inom nätverket, samt tips på pedagogiskt material och olika verksamheter som arbetar med marin pedagogik. Du kan även bli medlem i nätverket gratis.

MER LÄSNING