Hur havsmedvetna är vi?

Att vara havsmedveten innebär att ha en medvetenhet om hur vi människor påverkar havet och om den betydelse som havet har för oss och allt annat liv på jorden. Havsmedvetenhet är en förutsättning för att åstadkomma de förändringar som behövs för att skydda havet och nyttja det på ett hållbart sätt. 

I den här rapporten har Havsmiljöinstitutet genom en enkät undersökt havsmedvetenheten hos oss svenskar. Frågorna handlade om att uppskatta nivån och typen av engagemang, hur besök vid havet påverkar hur man mår och var man inhämtar kunskap om havet och havsmiljön. 

Resultaten visar bland annat att en majoritet tycker att havet är en vacker plats som de mår bra av att vistas vid. De festa väljer att promenera, sola, bada och titta på utsikten, medan färre ägnar sig åt intressen som kajakpaddling och fågelskådning. Undersökningen visar även att de flesta anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skydda havet i någon form. Det finns också en stor vilja att själv bidra för att minska belastningen på havet.