Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: engagera dig

Tid vid havet gör oss till bättre människor

Världen står inför stora problem med klimat och biologisk mångfald och bristande hållbarhet. Och det händer allt för lite. Nu menar allt fler att det i grunden handlar om en kris i våra relationer till oss själva, varandra och naturen. En inre omställning är vad som krävs.

I år har såväl FN:s klimatpanel IPCC och FN:s utvecklingsprogram som EU-parlamentet betonat att inre omställning måste kopplas till den yttre.

– Dagens sätt att tänka och agera kring hållbarhet har nått vägs ände. Ett viktigt skäl är att en överväldigande majoritet av forskning, utbildning och praktik inom hållbarhet hittills bara har fokuserat på yttre faktorer som ekosystem, socioekonomiska strukturer och teknik. Men i själva verket är det våra sätt att tänka och vara som individer och kollektiv som utgör kärnan i de katastrofala förändringar vi ser i dag, säger Christine Wamsler vid Lunds universitet till tidningen Extrakt.

Författarna hoppas att deras forskning ska ”skaka om rådande system” och därmed bidra till mer effektfulla sätt att möta klimatkrisen. De ger en rad konkreta förslag till platser, lärmiljöer och praktiker som kan stödja människors inre förmågor att knyta an till sig själva, andra och naturen.

Ett första steg är kanske att spendera mer tid vid havet. The Guardian rapporterar forskning som visar att barn som tillbringar mycket tid vid hav och vatten tenderar att bli lyckligare som vuxna. Vattenmiljöer verkar ha särskilt goda effekter för alla människors välbefinnande; till och med bättre än skogen, som det talas så mycket om.

– Våra resultat är viktiga för beslutsfattare och visar behovet av att skydda och investera i naturliga områden nära befolkningen. Initiativ som uppmuntrar mer kontakt med vattenmiljöer under barndomen kan stödja bättre mental hälsa senare i livet, säger rapportens huvudförfattare Valeria Vitale, till The Guardian.

MER LÄSNING