Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Generellt trålförbud skulle ödelägga småskaligt fiske

Regeringen har tillsatt en utredning om förbud mot bottentrålning. Bra för havsmiljön, men ett sådant förbud riskerar att ödelägga delar av det småskaliga fisket.

Regeringen har nu tillsatt en utredning om hur ett generellt förbud mot bottentrålning skulle kunna se ut i framtiden. Beslutet om utredningen är en rest från januariöverenskommelsen och har legat på bordet ett längre tag. Inte minst den nyligen uppmärksammade problematiken kring bifångster har gjort att utredningen nu snabbas på. Branschen menar dock att det bilden av bottentrålning som skadlig för botten är direkt felaktig.

– Det är en total missuppfattning, vi fiskar på samma bottnar sen 200 år tillbaka. Det är produktiva bottnar. Hade vi förstört dem hade vi inte kunnat fiska där. Detta säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation.

Ett första förslag från utredningen ska presenteras under hösten i år, hela utredningen ska vara färdig under nästa år. Ett generellt trålningsförbud i skyddade områden skulle kunna innebära dödsstöten för det lokala räk- och kräftfisket menar Sveriges Fiskares Producentorganisation.

– Är det något som är skyddsvärt ska vi inte fiska där, men ett generellt förbud är inte bra, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation.

Forskarna på SLU aqua i Lysekil menar dock att bifångst av fridlyst broskfisk sorteras ut i hög grad av rist i trålen och de rekommenderar därför att fisket använder rist i större grad än vad som görs idag.

MER LÄSNING