Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Fiskekvoter har beslutats

Nu har EU fattat sitt årliga beslut om hur mycket fisk som ska få fiskas i bland annat Östersjön. Trots massiv kritik från forskare fortsätter det hårda fisket på strömmingen. Ska vi låta även strömmingen gå mot total kollaps?

– Läget är rejält illa. Torsken är nästan borta och sillbeståndet har minskat kraftigt, säger marinekologen Henrik Svedäng till SVT Nyheter.
Han vill istället se en halvering av fisket, och menar att politikerna har en alltför snäv syn när de försöker utnyttja havets resurser maximalt.
– Strömmingens viktigaste roll är att finnas i havet. De bygger upp hela ekosystemet, ungefär som träden i skogen. Tar man bort dem så blir det ett helt annat ekosystem.

På lantbruksuniversitetet, SLU är man inne på samma linje om fisket inte begränsas.
– Den utveckling som vi ser idag kommer att fortsätta, säger Lena Bergström som är professor och forskare på SLU, till SVT Gävleborg. Jag skulle gärna se en översyn av hur rådgivningen för strömmingsfisket ser ut.

Bristen på strömming drabbar inte bara människan. Sälarna i Bottenhavet visar nu tecken på svält.
– De har bara ett tunt späcklager och riskerar att frysa ihjäl i vinter, konstaterar Kalle Gullberg på länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Svälten hos en toppredator i näringskedjan tyder på att hela ekosystemet redan blivit rubbat av strömmingsbristen. Även länsstyrelsen vill se en halvering av kvoterna.

MER LÄSNING