Uppföljning av strandskyddet i Bohuslän

Länsstyrelsen i Västra Götaland har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn genom en enkätundersökning under 2018 och hösten 2022.

Uppföljningen visar i huvudsak på att strandskyddstillsynen i länet har förbättrats jämfört med tidigare. Det är också fler kommuner som tar egna initiativ i form av t.ex. tillsynskampanjer.

Trots detta konstateras att det är allt för få kommuner som bedriver strandskyddstillsyn i tillräcklig omfattning. Detta gäller särskilt för kust- och storsjö kommunerna. Dessa kommuner har mycket strandskydd med höga värden för natur och friluftsliv och samtidigt ett högt bebyggelsetryck.