Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Årets rapport om våra fiskar och skaldjur är ute

Den nya upplagan av ”Fisk- och skaldjurbestånd i svenska hav och sötvatten” visar på en positiv utveckling för kolja och vitling, medan det ser sämre ut för torsken och flera sillbestånd.

Varje år ger Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ut översikten ”Fisk- och skaldjurbestånd i svenska hav och sötvatten” på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten innehåller information om hur tillståndet ser ut för våra svenska fiskar och skaldjur, och ger råd om hur bestånden bör förvaltas.

Årets rapport visar en positiv utveckling för bland annat koljan i Nordsjön i Skagerrak och den höstlekande sillen i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Även vitlingen i Nordsjön och den äkta tungan i Skagerrak och Kattegatt har haft ökande trender sedan den förra rapporten.

Minskade fångstråd för sill och torsk
När det gäller den vårlekande sillen i Skagerrak, Kattegatt och sydvästra Östersjön vill Internationella havsforskningsrådet, Ices, se ett fortsatt fiskestopp under 2022. Även i centrala Östersjön (förutom Rigabukten) minskas fångstrekommendationerna av sill/strömming.

– Strömmingen i Östersjön är småvuxen och lekbeståndet krymper samtidigt som fiskeridödligheten ligger över gränsvärdet för ett hållbart fiske. Då måste fisket minskas, säger Stefan Larsson vid SLU, som är vetenskaplig redaktör för rapporten.

Läget är fortfarande allvarligt även för torsken, särskilt för det östra beståndet i Östersjön och beståndet i Kattegatt. Ices ger rådet att inte fiska något alls i de här områdena under 2022.

Kritiskt för gäddan i Egentliga Östersjön
Data som samlats in från ytterskärgården i Egentliga Östersjön tyder på att bestånden av gädda där är kraftigt försvagade.

– Orsaken till detta antas bland annat vara de negativa effekter de ökande bestånden av storspigg har på gäddan och att gäddan är en viktig bytesart för de ökande populationerna av säl och skarv, säger Stefan Larsson.

MER LÄSNING