Tillståndet i haven

Den sjunde upplagan av EU:s Copernicus Ocean State Report är nu tillgänglig online, tillsammans med en interaktiv sammanfattning för beslutsfattare.

Rapporten ger en omfattande översikt över tillstånd, variation och förändring av världens hav; användbara för forskare, näringsliv, beslutsfattare och allmänhet.

Rapporten beskriver flera ovanliga händelser och mönster i havens system, exemplevis förändringar i havscirkulationen, intensifierade marina värmeböljor och oväntade biologiska produktionshändelser.

Rapporten beskriver också flera nya verktyg och tekniker, som kan hjälpa forskare att bättre övervaka och förstå utmaningarna förknippade med ett hav i ständig förändring.