Bild
Bild: Carlos Minguell/Oceana
;
Tema: klimat Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Stor klimatpåverkan från bottentrålare

Enligt en ny studie kan bottentrålning orsaka lika stora utsläpp av koldioxid som flygtrafiken. När trålarna släpar mot botten frigörs kol från sedimenten och det ökar klimatutsläppen, gör havet surare och påverkar både produktiviteten och den biologiska mångfalden.

I de marina bottensedimenten finns jordens största kollager och för att kolet ska stanna där behöver fler havsområden skyddas från bottentrålning. Den nyligen publicerade studien i Nature visar att endast 7 procent av jordens havsområden har någon form av skydd och ännu färre ett tillräckligt effektivt sådant (2,7 procent).

Forskarna hävdar att genom en bättre, mer strategisk förvaltning och utökat skydd av haven skulle påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden minskas, samtidigt som en god matproduktion kan säkerställas. De presenterar ramar för hur detta skulle kunna gå till, samt identifierar de tio länder som har störst klimatpåverkan från bottentrålning – Kina, Ryssland, Italien, Storbritannien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Kroatien och Spanien. Det är därför också bland dessa länder som åtgärder skulle ge mest effekt.

Dr Enric Sala, National Geographic Society, och huvudförfattare till studien:

– Vi behöver försöka skydda minst 30 procent av haven till 2030. Världshavens ekosystem är påverkade av överfiske, förstörda livsmiljöer och klimatförändringar. Bara 7 procent av våra havsområden är skyddade. Vår studie är ett pionjärarbete som identifierat områden som, om de skyddas, kan öka matproduktionen och skydda marint liv, samtidigt som utsläppen av koldioxid minskar.

Han får medhåll av Henrik Svedäng, forskare/marinekolog vid Havsmiljöinstitutet:

– Genom att skydda delar av havet mot exploatering, framförallt bottentrålning, skulle vi kunna bevara biologisk mångfald, öka fiskproduktionen och radikalt förbättra havets förmåga att lagra kol.

MER LÄSNING