Bild
;
Tema: klimat

Korallers värmetålighet mäts

Korallrev världen över är i fara. Korallerna är känsliga för temperaturhöjningar, och högre temperaturer har visat sig leda till att korallerna bleks och dör. Forskare prövar nu en ny metod för att upptäcka extra värmekänsliga koraller i ett tidigt skede.

Genom att använda den nya metoden hoppas forskarna kunna identifiera särskilt känsliga korallrev, och på så sätt kunna sätta in bevarandeinsatser tidigare. Metoden bygger på mätningar av de kemiska reaktioner i korallerna som blir effekten av värmestress.

MER LÄSNING