Bild
;
Tema: klimat

Forskare vill nyansera larm om Golfströmmen

Kommer Golfströmmen att kollapsa? En ny studie har väckt liv i en återkommande mardröm, men flera forskare manar till besinning. Risken är att överdrivna skräckscenarion tar fokus från mer omedelbara hot, menar de.

Det var härom veckan som en holländsk studie väckte stor uppmärksamhet då den visade hur havsströmsystemet AMOC, där Golfströmmen ingår,  kan vara på väg mot en ”tipping point” inom kort. Scenariot är skrämmande  – för Sveriges del upp till 20 graders lägre temperatur inom hundra år och en meters havsnivåhöjning. Men rubrikerna har också fått flera forskare att varna för alarmism. Enligt dem vilar slutsatserna, och inte minst rapporteringen om studien, på alltför stora osäkerheter.

"Att hastigt dra slutsatser baserade på isolerade observationer, indirekta rekonstruktioner eller modellsimuleringar är inte bara riskabelt – det är direkt vilseledande" skriver Léon Chafik, forskare i oceanografi och havsklimat på Stockholms universitet, i Forskning & Framsteg.
Enligt honom riskerar överdrivna hotbilder att distrahera oss från andra akuta globala utmaningar, såsom havsuppvärmning, havsnivåstigning och extrema händelser, som kräver vår omedelbara uppmärksamhet och åtgärder.

Flera forskare betonar att den aktuella studien är en av många med olika resultat, och att den inte heller tar med den pågående klimatuppvärmningen i sin modell. Dels skulle en förväntad nedkylning kunna dämpas av den globala uppvärmningen, men det finns också studier som visat att uppvärmningen rentav kan förstärka Golfströmmen i vår del av världen.

– Om jag drev en verksamhet av något slag skulle jag för min del satsa på att anpassa mig till ett varmare klimat, och inte ett kallare. Hela den här diskussionen visar att det finns en stor osäkerhet om vad som händer när vi värmer upp jorden, säger Torben Königk, chef för SMHI:s globala klimatmodellering, till Supermiljöbloggen.

MER LÄSNING