Bild
;
Tema: klimat Tema: i vår tjänst

Vindkraft till havs viktigt för framtiden

Vindkraften skulle kunna mer än fyrdubblas i Sverige och en tredjedel av utbyggnaden kan med fördel ske till havs. Det menar Naturskyddsföreningen i en ny rapport. Med rätt planering kan vindkraftsparkerna rentav ha positiv inverkan på livet i havet.

Att bygga ut vindkraften är helt avgörande om Sverige ska klara omställningen till fossilfri energi och begränsa de värsta följderna av klimatkrisen. Det slår Naturskyddsföreningen fast i den nya rapporten och har identifierat en sammanlagd yta på drygt 5 000 kvadratkilometer som kan vara lämplig för hållbar vindkraft. Ungefär en tredjedel av den ytan finns till havs.

Idag kommer bara omkring tre procent av effekten från svensk vindkraft från havsbaserade vindkraftverk. Det beror bland annat på att den hittills varit dyr att producera och att tekniken begränsat möjligheterna till relativt grunda och känsliga områden. Detta har förändrats, konstaterar Naturskyddsföreningen, och det finns idag goda möjligheter att minimera den negativa påverkan på havsmiljön.

– Det är till och med så att om vindkraften lokaliseras på bästa sätt kan den också göra nytta för djur och natur. Ett exempel är att havsbaserad vindkraft kan skapa revstrukturer som blir födoplatser för fiskar, samtidigt som den hindrar bottentrålning med dess betydande negativa konsekvenser, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

En utbyggnad enligt Naturskyddsföreningens analys skulle motsvara 90 procent av dagens elanvändning och lika mycket som den sammanlagda produktionen från vattenkraft och kärnkraft i Sverige år 2018. En förutsättning för en hållbar utbyggnad är enligt rapporten att vindkraften sprids ut över landet och både Försvarsmaktens och kommuners möjlighet att stoppa utbyggnaden av vindkraft begränsas.

MER LÄSNING