Bild
Bild: Sanjeet Mehariya
;
Tema: övergödning Tema: i vår tjänst

Mikroalger ger renare havsvatten och användbara ämnen

Alger kan användas för att rena avloppsvatten från fosfor, kväve och andra gifter. Men vissa av dessa algarter kan även kan odlas i Östersjövatten, där de både renar havet och producerar nyttiga föreningar.

Att vissa arter av mikroalger effektivt kan rena avloppsvatten fosfor och kväve är känt sedan tidigare.
– Men inte bara det, vi har också kunnat visa i tidigare studier att algerna avlägsnar farliga föroreningar som läkemedel och tungmetaller. Faktum är att våra alger kan ta bort vissa av dessa föreningar mer effektivt än konventionell rening av avloppsvatten, säger Christiane Funk, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Nu har forskarna i laboratorium även lyckats odla vissa arter i salt Östersjövatten, nordiska Desmodesmus-stammar. Förutom att rena vattnet från fosfor, kväve och skadliga ämnen, gör den salta miljön att mikroalgerna blir stressade och därför producerar stora mängder karotenoider.

Karotenoider är en värdefull biomassa som används inom hälsovård, livsmedelsförädling, läkemedel och kosmetika.
– Vi kan nu odla dessa algarter i Östersjövatten. Algerna klarar av att rena det problematiska havsvattnet och samtidigt producerar de värdefulla föreningarna, säger Christiane Funk.

MER LÄSNING