Vattenbruk och fiskvälfärd: Fysiologiska bedömningar av stress och fiskvälfärd under hantering, transport och slakt

Efterfrågan på fisk ökar hela tiden. Vattenbruket, det vill säga produktionen av växter och djur i vatten, har därför expanderat kraftigt de senaste decennierna. Varje år slaktas 50-150 miljarder fiskar från vattenbruk över hela världen. Trots det finns det inte så mycket kunskap om hur fiskarna i vattenbruken mår. Per Hjelmstedt har i sin avhandling försökt fylla några av de här kunskapsluckorna.

Genom att operera in så kallade bio-loggrar i sikar kunde Per Hjelmstedt följa deras hjärtfrekvens när de hanterades, transportades och slaktades. Mätresultaten från bio-loggrarna visade tydligt att sikarna var stressade både när de trängdes och håvades precis innan transport och när de bedövades innan avlivning.

Per Hjelmstedt undersökte även de indikatorer, till exempel andningsrörelser, som brukar användas för att avgöra om fiskarna är ordentligt bedövade innan de avlivas. När han mätte hjärnaktiviteten på regnbågar såg han att individer som ansågs vara medvetslösa fortfarande reagerade på ett blinkande ljus. Det innebär att vissa fiskar riskerar att vara vid medvetande under avlivningen.

Den här avhandlingen visar därmed på flera saker som kan göras för att förbättra välfärden för fiskar i vattenbruket.