Hotade livsmiljöer i Finland 2018: Östersjön. Beskrivning av rödlistade miljöer

En finsk rapport om hotade livsmiljöer i Finland. Här finns beskrivningar av 48 typer av livsmiljöer, med karta, foto och en utförlig beskrivning och bedömning av tillståndet för den typen av habitat.

Ungefär hälften av livsmiljöerna bedömdes som hotade. En betydligt större andel i södra Finland än i norr. Detta var den andra utvärderingen som gjorts i Finland. Tillståndet har inte blivit bättre.