Bild
;
Tema: havsområden Tema: vårt ansvar

Världshaven fortsatt laglösa

Efter nästan 15 år på FN:s förhandlingsbord såg avtalet om juridiskt bindande regler för våra djupaste hav ut att äntligen bli verklighet. Men inte heller denna gång lyckades världens länder ro avtalet i land.

Många hade hoppats att den femte sessionen, som inleddes i New York den 15 augusti, skulle bli den sista och resultera i en sluttext om hur livet i havsdjupen på internationellt vatten ska skyddas och förvaltas på ett hållbart sätt. Men trots att man inte nådde ända fram denna gång är bedömningen ändå att det ser ljust ut för att få till ett avtal till skydd för haven och den biologiska mångfalden, då många avgörande framsteg har gjort längs vägen.

Nära hälften av jordens yta består av djuphav på internationellt vatten. Områden som idag är laglösa, utan bindande regler för hur de får utnyttjas mot exploatering, plundring och föroreningar. Djuphavsområdena tros innehålla oljefyndigheter, tillgångar som alltså inte ägs av något enskilt land och därmed kan skapa stora intressekonflikter. Haven är också livsviktiga för människan – inte bara för livsmedelsförsörjning och bevarande av biologisk mångfald - utan genom förmågan att binda växthusgas och därmed reglera klimatet.

MER LÄSNING