Bild
Bild: Havs- och vattenmyndigheten / Ocean Discovery
;
Tema: farliga ämnen Tema: vårt ansvar

Sveriges farligaste vrak tömt på olja

Från tickande miljöbomb till artificiellt rev. Så blev den sista turen för fartyget Skytteren, som legat på havsbotten i 80 år och nu äntligen sanerats på olja

Skytteren har klassats som Sveriges miljöfarligaste vrak. Det sjönk utanför Lysekil under andra världskriget och har sedan dess legat på havsbotten med sin last på nära fyrahundratusen liter olja. I höstas startade arbetet med att sanera fartyget och efter diverse komplikationer är det nu klart.

– Det känns väldigt tillfredsställande att veta att denna stora mängd olja inte kommer att läcka ut och drabba den marina miljön, säger Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen vid Havs- och vattenmyndigheten, som har finansierat arbetet.

Saneringsarbetet har genomförts med dykare och undervattensrobot. Dykarna har borrat sig in till de utrymmen där oljan finns för att sedan pumpa upp den till arbetsfartyget vid ytan. Förutom oljan har vraket också rensats från så kallade spökgarn. Det är förlorade fiskeredskap som ligger kvar på havsbotten och fångar fisk och andra marina djur till ingen nytta.

Fartyget får ligga kvar på botten men riskerar inte längre att skada den känsliga naturen i skärgården. Tvärtom – i framtiden kommer vraket att fungera som ett artificiellt rev, med hemvist för växande organismer som koraller som i sin tur förhoppningsvis ska locka till sig både småfisk och större fiskar.

MER LÄSNING