Fritidsbåtars avgasutsläpp i skärgården

På svenska Bohuskusten är fritidsbåtsverksamheten och båtturismen viktiga socioekonomiska näringar tillsammans med produktionen av sjömat som blåmusslor och ostron. Frågan är hur förenliga verksamheterna är, då de flesta fritidsbåtar släpper ut sina avgaser direkt i vattnet. Studien fokuserar på sammansättning, utbredning och mängd av PAH:er i två närliggande områden i norra Bohuslän med en stor lokal och besökande fritidsbåtsflotta. Som modellområde har vi valt Grebbestadsområdet, med Grebbestads urbana hamnmiljö som kontrast till det relativt oexploaterade Sannäsfjordsområdet.