Bild
;
Tema: farliga ämnen

Oroande upptäckt om miljögifters spridning

Kemikalier som hamnat i havet kan spridas vidare från vatten till luft och på så sätt spridas snabbare och längre än man tidigare trott. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Det handlar om kemikalier av typen PFAS, syntetiskt framställda ämnen som är mycket svåra att bryta ner och som kan skada både människa och miljö. PFAS finns i både luft och vatten, men tidigare har man trott att de vattenlösliga former av PFAS som hamnar i havet stannar där. Det stämmer inte, visar de nya studierna.

Genom att simulera vågor i ett labb kunde forskarna visa att gifterna följer med små vattendroppar i luften, så kallade aerosoler. Därmed kan de spridas över stora sträckor, långt mycket snabbare än i havet.
PFAS är ett samlingsnamn för mer än 4 700 syntetiskt framställda ämnen, idag har många av dem förbjudits och mycket av det som finns i miljön släpptes ut för längesedan. Därför är det dåliga nyheter om det visar sig att en stor del av den PFAS som uppmäts i luften kommer från havet.

− Om det hade kommit från direkta utsläpp hade vi kunnat göra något åt det genom att minska utsläppen, men om det kommer från haven kan vi inte göra så mycket. Det går inte att städa bort de här ämnena från miljön utan i så fall kommer de fortsätta att spridas från hav till luft under lång tid framöver, säger Jana Johansson, forskare vid institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet, till tidningen Extrakt.

MER LÄSNING