Bild
;
Tema: farliga ämnen Tema: båtar och fartyg

Fartyg som släpper ut kemikalier går fria

Samtidigt som utsläppen av mineralolja har minskat så blir det allt vanligare med utsläpp av andra skadliga kemikalier. På tre år har över 160 kemikalieutsläpp upptäckts i svenska vatten – utan att någon har kunnat dömas för dem.

Efterfrågan på miljövänliga bränslen ökar, vilket är positivt. Men när fartyg som fraktar biobränslen rengör sina tankar ute till havs släpper de ut skadliga kemikalier. De flesta av utsläppen som har upptäckts i Sverige har skett i Östersjön, och flera av dem inom Natura 2000-områden.

– Det är förkastligt. Det borde vara totalt förbjudet, man ska inte släppa ut restprodukter från kemikalietankfartyg överhuvudtaget, säger Kjell Larsson, professor emeritus i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet, som har sett hur de här utsläppen kan påverka livet i havet.

Eftersom det är tillåtet att släppa ut en liten mängd kemikalier vid tankrengöring har det varit svårt att få någon dömd för de här utsläppen. Detta trots att Kustbevakningen misstänker att många fartyg släpper ut mer än vad som är tillåtet.

– I grund och botten får man genomföra utsläpp till havs. Bara den aspekten gör att det är väldigt svårt att utreda, säger Jonatan Tholin, förundersökningsledare på Kustbevakningen.

Det senaste exemplet är det stora utsläppet av tallolja som upptäcktes i början av sommaren. Utsläppet täckte som mest 77 kvadratkilometer av Bottenhavets yta. Trots att man visste vilket fartyg som hade orsakat utsläppet fick förundersökningen läggas ner eftersom det inte fanns tillräckliga bevis och fartyget hade hunnit lämna svenskt vatten.

– De åtgärder som skulle kunna förändra bevisläget kan inte utföras då såväl befälhavaren, som är medborgare i ett utomeuropeiskt land, som det misstänkta fartyget har lämnat landet i anslutning till händelsen och inte förväntas återvända hit, sa Jonatan Tholin.

MER LÄSNING