Bild
;
Tema: båtar och fartyg Tema: vårt ansvar

Tips för ett mer hållbart båtliv

Det är härligt med egen båt. Men hur ska man göra om man vill försöka minska båtlivets påverkan på havets värdefulla miljöer? Nu finns konkreta forskningsbaserade råd för både båtliv och bryggor.

Råden är framtagna inom projektet Pilot Stockholms skärgård – regional ekosystembaserad havsförvaltning, som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten. De gäller främst Stockholms län, men går att applicera även på andra havsområden.

Värdefulla vikar

Grunda vågskyddade områden med mjuka bottnar är värdefulla miljöer, berättar forskaren Sofia Wikström från Stockholms universitet som lett arbetet med riktlinjerna.

- Välmående grunda vikar fungerar som barnkammare och skafferi för de flesta av kustens arter, många fiskar och fåglar växer upp här.

Där finns också gott om växtlighet som ålgräs och kransalger som fungerar som ett filter för näringsämnen och hjälper till att minska övergödningen. Under ytan sker andra viktiga processer – växter med rötter stabiliserar botten och kol lagras in i sedimenten.

Känsliga för störning

- Vågskyddade områden som är grundare än 3 meter är extra känsliga för de störningar som båtlivet innebär, berättar Sofia.

Därför är det viktigt att ta hand om farligt avfall och båttoalett, använda miljövänlig utrustning, undvika giftig båtbottenfärg och köra smart.

- Bottnar i sådana miljöer rörs lätt upp när vatten sätts i rörelse av båttrafik och det är främst här vi muddrar för att öka framkomligheten. Undervattensväxter trivs inte om de skuggas av grumligt vatten eller blir begravda av upprört bottensediment från svall, propellerströmmar eller muddringar.

Även bryggor bidrar till att skugga vegetationen och kan utgöra ett problem när bryggorna blir många.

Hårt exploaterade

Samtidigt är det just grunda vågskyddade områden som i hög grad exploateras. Trots att de utgör enbart en fjärdedel av kustens grunda områden, återfinns över hälften av alla bryggor och småbåtshamnar här.

Strax över en tredjedel av alla grunda vågskyddade bottnar i Stockholms län bedöms vara så pass exploaterade att livsmiljöerna under ytan kan bli tydligt negativt påverkade av båtlivet. Dessutom bedöms mer än 35 procent av de grunda vikarna i länet vara muddrade.

- Det är därför det är det viktigt att begränsa antalet nya bryggor och hamnar i områden med känsliga bottenmiljöer, samtidigt som vi minimerar muddring och störning från redan befintlig befintliga bryggor och småbåtshamnar, avslutar Sofia

MER LÄSNING