Bild
;
Tema: exploatering Tema: båtar och fartyg

Undervattensbuller drabbar hela ekosystem i haven

Undervattensbuller som orsakas av människan har en stor och skadlig effekt på marina djur och hela ekosystem. Det konstaterar ett internationellt forskarteam som gått igenom hundratals studier om effekter av buller från båtar, trålning, borrning och sonar.

Enligt forskarna har bullret en direkt påverkan på havets biologiska mångfald och effekterna är både mångsidiga och oroväckande. Några av de effekter som studerats på senare tid är minskad reproduktion och överlevnad för hela populationer och arter, försämrad förmåga för djuren att orientera sig och kommunicera med varandra samt stora förändringar i hela ekosystem mellan rovdjur och bytesdjur.

Forskarna konstaterar att bullerföroreningarna i havet fram tills nyligen var ett ganska outforskat område. Därför är det viktigt att samla tvärvetenskaplig expertis för att få en helhetssyn på problemet, och göra allt vi kan för att begränsa det.

MER LÄSNING