Bild
;
Tema: havsområden Tema: båtar och fartyg Tema: vårt ansvar

Solljus gör olja mer giftigt vilket hotar unga koraller

Vad kan hända med babykoraller om oljeutsläpp inträffar vid ett korallrev? Forskare från Australien har nu visat att UV -ljus förändrar effekterna av de kemiska föreningarna i petroleumolja, vilket gör oljan än mer giftig för unga koraller.

Ultravioletta strålar har tidigare visats kunna göra petroleumolja mer toxiskt för akvatiska djur, något som skulle kunna få särskilt stor effekt i tropiska miljöer där solinstrålningen är speciellt stark.

Nu har forskare i Australien undersökt toxiciteten av oljespill exponerat för ultravioletta strålar hos olika utvecklingsstadier av korallen Acropora millipora, en vanlig art på Stora Barriärrevet. Resultaten visar att unga koraller är 10 gånger mer känsliga för olja än vuxna koraller. Dessutom så ökade toxiciteten hos oljan av ultravioletta ljus, även i låga doser.

- De millimeterstora larverna var de mest känsliga, men vi förväntade oss inte hur mycket mer extrema effekterna var med UV -ljuset. Efter bara en eller två dagars exponering blev korallarverna kraftigt deformerade och började brytas isär tills allt som återstod var larvfragment.

Detta säger Mikaela Nordborg, en av forskarna bakom studien.

Resultaten visar att även mindre oljespill kan ha negativa effekter i samband med att korallerna leker och larverna utvecklas och denna risk bör beaktas av industrin och beslutsfattare i tropiska områden med korallrev.

MER LÄSNING