Bild
;
Tema: så funkar havet Tema: vårt ansvar

Humrar har förmåga att lida

Vad känner en hummer som kokas levande? Smärta? Rädsla? En sammanställning av forskning påvisar att humrar kräftor och bläckfiskar faktiskt kan lida. Detta kan komma att få konsekvenser för hur vi enligt djurskyddslagen ska hantera dessa djur.

Enligt den svenska djurskyddslagen ska djur som hålls av människan och som har förmåga att uppleva lidande hanteras väl och skonas från onödigt lidande. Att detta inkluderar hundar, katter, hästar och kor tycker nog de flesta är självklart. Men hur är det med humrar? För att veta måste man undersöka deras reaktioner på negativa upplevelser, såsom höga temperaturer eller elstötar. Om djuret har förmåga att minnas en dålig upplevelse och sedan ändra sitt beteende för att undvika att utsättas igen antar man att djuret kan lida.

Tidigare antogs det att enbart de som kunde beskriva sina känslor hade känslor. Ända in på 1980-talet gällde resonemanget även spädbarn, och man kunde till och med göra operativa ingrepp på spädbarn utan bedövning. Nu vet man att alla däggdjur och fiskar har känslor och har förmåga att lida.

Kunskapen kring ryggradslösa djurs känslor har länge varit mycket bristfällig, men under de senaste tio åren har det gjorts en del studier på exempelvis humrar, kräftor och bläckfiskar. Brittiska forskare har sammanställt över 300 vetenskapliga arbeten kring frågan, och har sett starka bevis för att även humrar har känslor och kan lida. De brittiska forskarna föreslår att kräftdjur och bläckfiskar ska inkluderas i Storbritanniens djurskyddslag, vilket exempelvis skulle kunna innebära att dessa djur inte får avlivas utan att först ha bedövats. I takt med att fler djurgrupper påvisas ha känslor kommer hanteringen av dessa behöva ses över, både av rent moraliska och djuretiska skäl och för att djurskyddslagen i olika länder ska efterlevas.

MER LÄSNING