Bild
Bild: Kat Kellner / CC BY 2.0
;
Tema: så funkar havet

Späckhuggare lär varandra äta från fiskelinor

I Patagonien lär sig fler och fler späckhuggare hur de ska stjäla fisk från fiskelinor. Det här är ännu ett exempel på späckhuggarnas stora förmåga att lära sig beteenden av varandra.

Utanför kusten i Patagonien i Sydamerika fiskas de djuplevande tandnotingarna (Dissostichus eleginoides) med hjälp av långa fiskelinor med många krokar. Det här är något som har börjat utnyttjas av de späckhuggare (Orcinus orca) som lever där, som tar för sig av de tandnotingar som fastnat på linorna som kommer upp från djupet.

Några forskare har följt de här späckhuggarna under flera år, och sett att beteendet att stjäla fisk från linorna har blivit allt vanligare. Det verkar bero på att fler och fler individer lär sig det här beteendet av de andra späckhuggarna.

− Det finns massor av mekanismer som måste undersökas för att förstå hur späckhuggarna har lärt sig det här beteendet och hur det sprids mellan individer och grupper. Den här studien är ett steg på vägen, säger Morgane Amelot vid Deakin University i Australien, som har lett studien.

Överfiske kan ha drivit på den här förändringen i valarnas beteende. I takt med att tandnotingarna har minskat så har det blivit svårare för späckhuggarna att hitta dem, vilket gör det mer attraktivt för späckhuggarna att plocka de relativt lättfångade bytena från linorna.

− Den här studien visar hur mänskliga aktiviteter, genom att ändra tillgången på resurser i ekosystemen, kan leda till att nya beteenden sprids mellan individer inom arter som är kapabla att reagera på förändringar i miljön, skriver författarna i tidskriften Biology Letters.

MER LÄSNING